You are currently viewing โดรนกับการเกษตร

โดรนกับการเกษตร

  • Post author:
  • Post category:Blog

ในทุกประเทศทั่วโลกมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีมากขึ้นในทุกๆด้าน ไม่เว้นแม้แต่ในด้านการเกษตร ซึ่งมีการพัฒนานวัตกรรมและนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดคุณภาพและประสิทธิผลที่สูงสุดในการทำการเกษตรนั่นเอง และเมื่อการเกษตรสามารถทำได้อย่างมีคุณภาพส่งผลให้ผลิตผลที่เกิดขึ้นจากการเกษตรสามารถส่งออกหรือขายในประเทศได้ในราคาที่ดีขึ้น ทำให้ภาคพื้นเศรษฐกิจมีผลกระทบโดยตรงส่งผลให้เศรษฐกิจดีตามขึ้นไปด้วย และ โดรนกับการเกษตร มาเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร เราจะแนะนำให้ท่านฟังเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการเกษตรรูปแบบใหม่ๆได้หลากหลายยิ่งขึ้น

โดรนกับการเกษตร เทคโนโลยีผสมผสาน

ก่อนหน้านี้คนส่วนมากรู้จักโดรนในแง่ของการใช้งานเป็นเครื่องเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น ต่อมามีการติดตั้งกล้องที่โดรนทำให้โดรนถูกนำมาใช้สำหรับการถ่ายภาพมุมสูงทำให้เราได้เห็นภาพมุมกว้างจากบนท้องฟ้าหรือ Bird eye’s view นั่นเอง และยังใช้สำหรับการสำรวจสถานที่ต่างๆที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ จากนั้นได้ถูกพัฒนามากขึ้นไปอีกโดยให้โดรนสามารถนำมาใช้รับส่งสินค้าแทนมนุษย์ได้ และในปัจจุบันวงการการเกษตรก็ได้นำโดรนเข้ามาปรับใช้ด้วยเช่นกัน เป็นการเปิดโลกเทคโนโลยีใหม่ให้กับวงการการเกษตรเลยทีเดียว

การนำมาประยุกต์ใช้งาน

ในต่างประเทศนั้นมีการนำโดรนมาประยุกต์ใช้งานในด้านการเกษตรมาระยะหนึ่งแล้ว เช่น การหว่านเมล็ดพันธุ์พืชการพ่นสารอาหารให้กับพืช หรือการพ่นยาเพื่อกำจัดศัตรูพืช ซึ่งมีความสะดวกสบาย ลดการเกิดความเสียหาย และยังช่วยประหยัดงบมากกว่าเดิมหลายเท่า เนื่องจากในอดีตใช้แรงงานคนในการเข้าไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ บางครั้งคนก็อาจโดนพืชผลทางการเกษตรเสียหายและการควบคุมปริมาณสารเคมีที่ใช้ยังไม่สามารถทำได้อย่างแม่นยำ กลับกันเมื่อนำโดรนมาทำหน้าที่เหล่านี้แทนสามารถ ควบคุมทุกอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จ 100% ลดเวลาการทำงานและยังสะดวกทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงแม้พื้นที่ที่มนุษย์ไม่สามารถเดินเข้าไปได้

แต่เนื่องจากเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องใหม่และราคาของโดรนยังมีราคาที่สูงมาก ทำให้การนำมาประยุกต์ใช้งานยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่นักแต่หากในอนาคตมีการพัฒนาอย่างจริงจังก็จะทำให้ต้นทุนของโดรนลดลงและ option ในการทำงานที่เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มมากขึ้นและตอบโจทย์ในการใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น ในประเทศไทยก็กำลังมีการวิจัยพัฒนาเรื่องนี้อยู่เช่นกันหวังว่าเราคงได้เห็นเทคโนโลยีเกษตรแนวใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วนี้